FORMACIÓ / COMPETICIÓ

CURS 2023/2024

                                                                                                      JAZZ

 

 

 

 

 

 

Alumnes d'entre 5 i 25 anys que hagin passat previament les proves d'accès que demana l'escola.

Categories:

 • Mini (5 a 9 anys)
 • Children (10 a 13 anys)
 • Junior (14 a 17 anys)
 • Sènior (18 a 25 anys)

 

Disciplines obligatòries:

 1. Acro-Dance (1:30h)
 2. Jazz i Formació (3 hores/5 hores)                                                       TOTAL HORES SETMANALS 6:30H

 

                                                                                                      HIP HOP

 

 

 

 

 

 

Alumnes d'entre 5 i 25 anys que hagin passat previament les proves d'accès que demana l'escola.

Categories:

 • Mini (5 a 9 anys)
 • Children (10 a 13 anys)
 • Junior (14 a 17 anys)
 • Sènior (18 a 25 anys)

 

Disciplines obligatòries:

 1. Acro-Dance (1:30h)
 2. Hip Hop i Formació (3 hores/5 hores)                                                     TOTAL HORES SETMANALS 6:30H

 GRUPS DE COMPETICIÓ, EXHIBICIONS I ESPECTACLES DIVERSOS

• Els alumnes que formin part del grup de competició es comprometen a assistir a totes les activitats i competicions en què participi l'escola, assumint el cost del vestuari específic, els desplaçaments i les inscripcions als esdeveniments que així ho requereixin.

• Estar dins del grup de competició NO implica competir el mateix any. Aniran a competició els alumnes que estiguin preparats i hagin adquirit la tècnica i els coneixements necessaris per realitzar una bona actuació, evitant així, una situació angoixant i perjudicial per a l'autoestima de l'alumne.

• Els alumnes de competició han d'assistir un mínim del 80% de les classes per poder competir i representar l'escola.

• La incorporació d'un nou alumne a un grup de competició estarà condicionada a fer que l'alumne hagi adquirit el nivell necessari per poder formar part del grup. Aquesta decisió serà presa de manera unilateral pel professor responsable.

El professorat de cada categoria serà lencarregat de decidir els alumnes seleccionats dels seus grups. Aquesta decisió NO es podrà qüestionar.

GRUPOS DE COMPETICIÓN, EXHIBICIONES Y ESPECTÁCULOS VARIOS

• Los alumnos que formen parte del grupo de competición se comprometen a asistir a todas las actividades y competiciones en las que participe la escuela, asumiendo el coste del vestuario específico, desplazamientos e inscripciones a los eventos que así lo requieran.

• Estar dentro del grupo de competición no implica competir el mismo año. Irán a competición los alumnos que estén preparados y hayan adquirido la técnica y conocimientos necesarios para realizar una buena actuación, evitando así, una situación angustiosa y perjudicial para la autoestima del alumno.

• Los alumnos de competición deben asistir a un mínimo del 80% de las clases para poder competir y representar la escuela.

• La incorporación de un nuevo alumno a un grupo de competición estará condicionada a que el alumno haya adquirido el nivel necesario para poder formar parte del grupo. Esta decisión será tomada de forma unilateral por el profesor responsable.

El profesorado de cada categoría será el encargado de decidir a los alumnos seleccionados de sus grupos. Esta decisión NO podrá ser cuestionada.