FORMACIÓ / COMPETICIÓ

CURS 2023/2024

                                                                                                      JAZZ

 

 

 

 

 

 

Alumnes d'entre 5 i 25 anys que hagin passat prèviament les proves d'accés que demana l'escola.

Categories:

 • Mini (5 a 9 anys)
 • Children (10 a 13 anys)
 • Junior (14 a 17 anys)
 • Sènior (18 a 25 anys)

 

Disciplines obligatòries:

 1. AcroDance 
 2. Jazz 
 3. Ballet                                                     

 


                                                                                                      HIP HOP

 

 

 

 

 

 

Alumnes d'entre 5 i 25 anys que hagin passat prèviament les proves d'accés que demana l'escola.

Categories:

 • Mini (5 a 9 anys)
 • Children (10 a 13 anys)
 • Junior (14 a 17 anys)
 • Sènior (18 a 25 anys)

 

Disciplines obligatòries:

 1. AcroDance 
 2. Hip Hop 
 3. Workshops                                                  

 GRUPS DE COMPETICIÓ, EXHIBICIONS I ESPECTACLES DIVERSOS

• Els alumnes que formin part del grup de competició es comprometen a assistir a totes les activitats i competicions en què participi l'escola, assumint el cost del vestuari específic, els desplaçaments i les inscripcions als esdeveniments que així ho requereixin.

• Estar dins del grup de competició NO implica competir el mateix any. Aniran a competició els alumnes que estiguin preparats i hagin adquirit la tècnica i els coneixements necessaris per realitzar una bona actuació, evitant així, una situació angoixant i perjudicial per a l'autoestima de l'alumne.

• Els alumnes de competició han d'assistir un mínim del 80% de les classes per poder competir i representar l'escola.

• La incorporació d'un nou alumne a un grup de competició estarà condicionada a fer que l'alumne hagi adquirit el nivell necessari per poder formar part del grup. Aquesta decisió serà presa de manera unilateral pel professor responsable.

El professorat de cada categoria serà l'encarregat de decidir els alumnes seleccionats dels seus grups. Aquesta decisió NO es podrà qüestionar.