Fotografies


Totes les fotografies de la web i la galeria són d'espectables, competicions, videoclips i photoshots de professors i alumnes de l'escola. 

La major part d'aquestes fotografies són de www.caroldisseny.com