Tarifa de preus Curs 2023/2024


Matrícula: 45€

MENSUALITAT (segons hores de classe a la setmana):

1h. setmanal 30€

1'15h. setmanals

35€ 

1'30h. setmanals

40€

1'45h. setmanals

45€

2h. setmanals 50€

2'15h. setmanals

55€ 

2'30h. setmanals

60€

2'45h. setmanals

65€
3h. setmanals 70€

3'15h. setmanals

75€ 

3'30h. setmanals

80€

3'45h. setmanals

82€
4h. setmanals 84€

4'15h. setmanals

86€ 

4'30h. setmanals

88€

4'45h. setmanals

90€
5h. setmanals 91€

5'15h. setmanals

92€ 

5'30h. setmanals

93€

5'45h. setmanals

94€
6h. setmanals 95€

6'15h. setmanals

96€ 

6'30h. setmanals

97€

6'45h. setmanals

98€
7h. setmanals 99€

7'15h. setmanals

100€ 

7'30h. setmanals

101€

7'45h. setmanals

102€
8h. setmanals 103€

+ de 8h. setmanals

+1€/cada 15 minuts